Annemiek Schrijver - Keten

Keten!
Een van onze grootste angsten is dat we niet goed genoeg zijn. Velen van ons zijn opgegroeid met een diep besef van zondigheid. Dat snijdt ons af van de levensvreugde en van het vertrouwen in ons diepste Zelf. Ook projecteren we ons schuldgevoel vaak op een ander, die dan de zondebok wordt. Natuurlijk is het goed als we onszelf onderzoeken en durven zeggen: ik schiet te kort, tegenover anderen, maar allereerst ook tegenover mijzelf en tegenover de mens die ik in wezen ben. Tegenover het verlangen van mijn ziel om zich ten volle te ontplooien in vreugde, schoonheid en in liefde.

Maar zoals de soe ’s zeggen: als je je dat bewust wordt, moet je door het dal van de schuld. Blijf daar echter niet staan en ga er niet wonen! In plaats van onszelf voortdurend te beschuldigen en steeds verder in ons schuldgevoel weg te zakken, kunnen we ook terugkeren naar het onschuldige, ongerepte, stralende kind in ons. Dan kunnen we ook ophouden met anderen te beschuldigen om vervolgens trots te zijn op onze vergevingsgezindheid. Als we niet beschuldigd hebben, is er geen noodzaak meer om te vergeven. We kunnen leren om zonder oordeel vast te stellen dat de ander, juist zoals ik, onderweg het spoor van de ziel af en toe kwijtraakt.

Dat vraagt een ander mensbeeld. Dan zie je de mens niet langer als een door en door slecht en zondig wezen, maar als een unieke expressie van de scheppende Bron zelf, die liefde is. Het vraagt ook een ander Godsbeeld. In plaats van als een strenge rechter kunnen we God dan gaan zien als een genezende, helende kracht, als de stem van ons diepste weten, die ons oproept ons weer te verbinden met de essentie van onszelf en van de ander.

Veel leesplezier en nooit vergeten te keten!

Annemiek Schrijver, hoofdredacteur