Gedicht

Tuiniers van de geest weten

dat zonder de duisternis niets tot ontkieming komt,

terwijl zonder licht niets kan groeien.

May Sarton

Amerkiaanse dichteres en schrijfster 1912-1995