‘God gaat Zijn eigen weg’

Rob Visser was stadsdominee in Amsterdam en daarvoor jarenlang in Apeldoorn. Nu is hij met emeritaat en woont hij met zijn vrouw Herma aan de Rijn in Rhenen. Als pionier-begeleider moedigt hij met zijn kostbare ervaring en intuïtie een nieuwe generatie aan. Hij is een Don Quichot die niet opgeeft om tegen de windmolens van de arrogantie te vechten. Wat heeft het wonder van het bestaan deze man te zeggen?

Het staat er nota bene vier keer! Hier, in Jozua 1: ‘Wees zeer sterk en moedig, handel nauwgezet overeenkomstig de hele wet. Heb ik u niet geboden: wees sterk en moedig en sidder niet. En word niet verschrikt, want de HEER uw God is met u, overal waar gij gaat.’ Die tekst heeft natuur- lijk met mezelf te maken. Er is in deze wereld zoveel waar je van gaat sidderen. Deze woorden worden gesproken tegen een volk dat ook geen idee heeft wat het boven het hoofd hangt. Want ze krijgen dan wel zogenaamd een beloofd land, maar dat betekent niet dat je je hand ophoudt, maar dat je die aan de ploeg slaat. Voor ons is de belofte dat we toeleven naar een nieuwe wereld. Nou, dan vraagt God van ons dat we daar serieus werk van maken.”

Hoe verhoudt deze moedige tekst zich ten opzichte van jouw zorg over de wereld?
“De twee grote problemen die ons voor ogen staan zijn Trump en de brexit. In de Tweede Wereldoorlog heeft Engeland zich ingezet om Europa te bevrijden van het naziregime. Nu wordt over Europa gesproken alsof het een kluwen lummels betreft die er niks van bakt. Dat geldt ook voor de klimaatproblematiek. Die kun je alleen maar samen te lijf. De neanderthalers zijn op een raadselachtige wijze van het toneel verdwenen, omdat zij iets niet konden waar de homo sapiens wel toe in staat is: samenwerken. En de tragiek van Trump is zijn isolationisme. Dat is geen raffinement maar pure dommigheid.”

Lees verder in de Verwondering.