Hemelbestormer

De vrijwilligers van het Rode Kruis verlenen wereldwijd hulp bij rampen, ongelukken, con icten en evenementen. Esther Forcolin-Hulst zet zich met haar team in bij grootschalige calamiteiten, zoals een overstroming, gasexplosie of aanslag.

Waarom het Rode Kruis?
“Het Rode Kruis heeft menslievendheid als grondbeginsel en dat past goed bij de manier waarop ik in het leven sta. Ik ben lid van het Apostolisch Genootschap en leerde in mijn opvoeding dat het uitmaakt wat je doet. Net als al die andere Rode Kruis-vrijwilligers, die zich over de hele wereld inzetten, wil ik hulp bieden aan mensen in nood en zo samen bijdragen aan een menswaardige wereld.”

Wat is jouw bijdrage?
“Als evenementenhulpverlener ben ik aanwezig bij evenementen als Koningsdag en de Nationale Doden- herdenking. Ons team staat dan klaar voor directe hulp aan slachtoffers. Dan is het echt handen uit de mouwen steken en snel schakelen. Als hoofd bevolkingszorg ben ik verantwoordelijk voor een team van Rode Kruis- hulpverleners dat bij grote calamiteiten klaarstaat om de gemeente of veiligheidsregio eventueel te ondersteunen bij de opvang en evacuatie van slachtoffers.”

Hoeveel tijd maak je ervoor vrij?
“Gemiddeld zeker zes uur per week. Ik begeleid ruim vijf- tig vrijwilligers; voer voortgangsgesprekken, zorg voor bij- scholing en ga naar regionale vergaderingen en landelijke bijeenkomsten. Daarnaast bieden we ons team jaarlijks minstens zeven thema-oefenmomenten aan en doen we soms mee aan grootschalige oefeningen. Daarbij bootsen we een calamiteit na, zoals kortgeleden een terroristische aanslag in Amsterdam, waarbij meerdere disciplines en instanties betrokken waren. Ook dat kostte heel wat voorbereidingstijd.”

Welke ervaring blijft je bij?
“Heel indrukwekkend was een reanimatie, gewoon bij mij in de wijk. Met twee agenten kwam ik op een noodoproep af. We wisselden elkaar af tot de ambulance kwam. De persoon overleefde aanvankelijk maar is later toch overleden. Van een heel andere orde, maar ook zeer ener- verend, was een grootschalige oefening rond een nagebootste dijkdoorbraak in Marken. Het leek allemaal heel echt. Daardoor zijn we nu nog beter voorbereid.”

Wat levert dit vrijwilligerswerk je op?
“Het geeft me een goed gevoel dat ik mijn steentje kan bijdragen. Het vrijwilligerswerk beantwoordt aan mijn wens om niet alleen aan de zijlijn te staan. Ik wil mensen in mijn eigen regio kunnen helpen en al die oefenuren in praktijk brengen als dat echt nodig is. Daar doe ik het allemaal voor en ik wil er helemaal niets voor terug.”

Welke uitdagingen ben je tegengekomen?
“Iedere vrijwilliger is anders en het werken met al die verschillende mensen is een hele uitdaging. Een van de meest enerverende momenten was tijdens de Marathon van Amsterdam. Ik was postleider bij de finish en er kwamen plotseling veel hulpvragen op ons af. Het was echt even spannend. Ik moest extra hulp regelen en heel hard werken. Het mooie is dat we juist dan een heel hecht team vormen.”

Wat mist iemand die geen vrijwilligerswerk doet?
“Voor mij betekent vrijwilligerswerk ook een verbinding aangaan met mensen die je nodig hebben. Bij hulpverlening maakt het niet uit of die persoon je aardig vindt en of het gezellig is. Natuurlijk is het wel prettig als iemand dankbaarheid toont, maar dat hoeft niet. Het is gewoon fijn om er voor iemand te kunnen zijn.” ✣

Meer informatie: www.rodekruis.nl