Veelgestelde

vragen

De Verwondering

De bladformule van De Verwondering is uniek. Dit magazine toont de christelijke traditie in al haar schoonheid, in woord maar vooral in beeld. Waar veel andere levensbeschouwelijke bladen vooral op de inhoud zijn gericht, heeft dit magazine ook veel oog voor de verpakking ervan. Het heeft een glossy uitstraling en kenmerkt zich door kleurrijke fotografie en fijnzinnige vormgeving. 

Ook inhoudelijk neemt het magazine een geheel eigen positie in in het segment van levensbeschouwelijke bladen. Het is poëtisch én praktisch, het biedt hemelse wijsheid én tips voor aards geluk. Het richt zich op zinzoekers die geen genoegen nemen met simpele antwoorden, maar graag in beweging gezet worden door het stellen van prikkelende vragen. Mensen die nieuwsgierig zijn nieuwe wegen te verkennen en daarbij over de eigen grenzen willen kijken, zonder overigens de eigen wortels te verloochenen. Het magazine onderzoekt hoe oude en nieuwe levenswijsheden in het leven van elke dag een plek kunnen krijgen. Het belicht spiritualiteit in al zijn facetten: met hoofd, hart en handen.

 

De Verwondering combineert een kleurrijke vormgeving en fijnzinnige uitstraling met degelijke inhoud over levensbeschouwing en spiritualiteit. Het is tegelijkertijd poëtisch en praktisch. Het gaat op zoek naar hemelse wijsheid en aards geluk.

De Verwondering sluit aan bij de missie van de NCRV en heeft zijn wortels in het protestants-christelijk gedachtengoed. Het Vermoeden kijkt ook verder en is geïnteresseerd in wat mensen – met welke religieuze achtergrond dan ook- bezielt en gaande houdt.

De belangrijkste reden voor de NCRV om een levensbeschouwelijk magazine in de markt te zetten, is de vertaling van haar missie via alle platforms die haar tot beschikking staan. 

De NCRV geeft levensbeschouwing reeds vorm in radio- en tv-programma’s en op internet. Een tijdschrift complementeert dit spectrum. Bovendien kan middels een tijdschrift een andere/nieuwe doelgroep bereikt worden. Als abonnees van De Verwondering lid willen worden van de NCRV, stelt de omroep dat uiteraard zeer op prijs. Hoe meer leden, hoe meer zendtijd en geld en dus hoe krachtiger haar levensbeschouwelijk geluid kan klinken.

Bezorging

Als u De Verwondering niet heeft ontvangen dan kunt u ons bellen op telefoonnummer 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur).

Wat doe ik als het magazine beschadigd is?

Als u De Verwondering beschadigd heeft ontvangen, dan kunt u ons bellen op telefoonnummer: 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur).

Kan ik De Verwondering tijdelijk door laten sturen naar een ander adres?
Helaas is het niet mogelijk om uw magazine tijdelijk door te sturen naar een ander adres in Nederland.

Kan ik de bezorging van het magazine tijdelijk onderbreken?
Het is niet mogelijk om het abonnement op De Verwondering tijdelijk te onderbreken.

 

Betalingen

Wat kost een abonnement?

Een jaarabonnement op De Verwondering kost € 21,45 (acceptgirokaart) en € 18,95 (automatische incasso).
Momenteel is er ook een speciale kortingsactie van € 15,- voor vier nummers. Hier kunt u zich abonneren.

U kunt uw abonnement alleen per jaar betalen.

Waarom krijg ik een betalingsherinnering?

Wanneer u in de afgelopen 2 weken uw betaling heeft gedaan, dan is de betaalherinnering helaas al aangemaakt. Onze excuses hiervoor. Als u uw abonnement langer dan 2 weken geleden heeft betaald, dan vragen wij u vriendelijk telefonisch contact met ons op te nemen op telefoonnummer 0900 - 777 999 7 (€ 0,15 per minuut). Wij zijn bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Wanneer moet mijn abonnement betaald zijn?

De betaling van uw abonnement moet voordat de nieuwe abonnementsperiode ingaat gedaan zijn. De afschrijving doen we 2 tot 4 weken voor de nieuwe abonnementsperiode. En de acceptgirokaart ontvangt u 4 weken voor de nieuwe abonnementsperiode.

Vragen over betalingen kunt u stellen per e-mail via klantcontactcentrum@hetvermoeden.nl of via telefoonnummer 0900 - 777 999 7 (€ 0,15 per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur).

Wanneer ontvang ik het te veel betaalde abonnementsgeld terug?

Het te veel betaalde abonnementsgeld storten wij enkele weken voor de opzegdatum terug op uw rekening.

Contact

Hoe kan ik contact met u opnemen?

U kunt ons op verschillende manieren bereiken:

  • Abonnees kunnen naar de Abonneeservice op deze website. U kunt hier direct uw vraag of wijziging registreren. Houd uw abonneenummer bij de hand.
  • Op telefoonnummer: 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut, bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur)
  • Per e-mail naar info@deverwondering.nl
  • Schriftelijk: De Verwondering, t.a.v. Klant Contact Centrum, Postbus 25770, 1202 HV Hilversum

De Verwondering biedt u verschillende mogelijkheden om te adverteren. Voor informatie over adverteren in ons blad kunt u bellen met 035 - 672 69 00 (algemeen nummer). Of ga naar Adverteren voor informatie over tarieven, oplage, profielschetsen, doelgroep en redactionele informatie.

Ons mailadres is: adverteren@bindinc.nl
Bindinc. Adverteren, Postbus 580, 1200 AN Hilversum

Mijn gegevens

Hoe geef ik een verhuizing door?

U kunt uw nieuwe adres op verschillende manieren doorgeven. Doe dit wel 3 weken van te voren. 
Stuur een mail naar: info@deverwondering.nl
Of vul een PostNL-verhuisbericht in . Dit kan ook via de PostNL Verhuisservice
Uw adreswijziging wordt automatisch verwerkt.

Waar vind ik mijn abonneenummer?

Uw 7-cijferige abonneenummer staat op het adresetiket boven uw naam en adres.

Wat is mijn abonnementsperiode?

Op de acceptgiro of bij de afschrijving van uw abonnementsgeld staat de lopende abonnementsperiode vermeld. Heeft u hierover nog een vraag dan kunt u ons bellen, tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op telefoonnummer 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut).

Wanneer ontvang ik na de aanmelding mijn eerste magazine?

De Verwondering verschijnt 4 x per jaar. Na aanvang van uw abonnement ontvangt u het eerst volgende exemplaar.

Hoe zeg ik mijn abonnement op?

U kunt een abonnement voor onbepaalde tijd op ieder moment opzeggen. Het Vermoeden heeft een opzegtermijn van 3 maanden. Het opzeggen van een actieabonnement kan tot uiterlijk een maand voor het einde van de actieperiode. En kan niet tusssentijds worden gestopt. 

Bel naar ons Klant Contact Centrum0900 - 777 999 7 (€ 0,15 per minuut, op werkdagen van 9.00 uur tot 17.00 uur). Uiteraard kunt u ook een mail sturen naar info@deverwondering.nl

Bij een opzegging in verband met overlijden wordt een abonnement zo snel mogelijk beëindigd. Het te veel betaalde abonnementsgeld storten wij na circa zes weken terug.

Kan ik gebruik maken van een aanbieding?

De kortingen of aanbiedingen zijn voor nieuwe abonnees. En gelden wanneer u in de afgelopen 6 maanden geen abonnee bent geweest.

Hoe geef ik het juiste mailadres door?

Via de Abonneeservice kunt u heel eenvoudig een nieuw mailadres doorgeven. 
Heeft u nog andere vragen? U kunt dan telefonisch contact met ons opnemen van 9.00 tot 17.00 uur op telefoonnummer 0900 - 777 999 7 (€ 0,15 per minuur). Wij zijn bereikbaar op werkdagen.

Hoe wijzig ik mijn rekeningnummer?

Heeft u hierover nog een vraag dan kunt u ons bellen, tijdens werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur, op telefoonnummer 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut).

Kan ik mijn naam op De Verwondering aanpassen?

Een naamswijziging kunt u in verband met privacy overwegingen alleen telefonisch doorgeven. U kunt bellen tijdens werkdagen naar 0900 - 777 9997 (€ 0,15 per minuut bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 – 17.00 uur).

Nieuw Abonnement

U kunt zich op verschillende manieren aanmelden voor een abonnement:

* Telefonisch via tel.nr. 0900 - 777 999 5 (€ 0,15 per minuut, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 21.30 uur, op zaterdag van 10.00 tot 15.00 uur) 
* Via een aanmeldingsbon die u kosteloos kunt sturen naar Antwoordnummer 25860, 1200 VX Hilversum
* Via onze website www.deverwondering.nl/abonneren

Helaas is het niet mogelijk om De Verwondering in het buitenland te ontvangen.

Het is mogelijk iemand een abonnement cadeau te geven. Wij hebben hiervoor uw naam, adres en rekeningnummer nodig en de naam- en adresgegevens van de nieuwe abonnee. Het abonnement kan alleen via automatische incasso worden betaald.

Neemt u hiervoor contact met ons en mail: info@deverwondering.nl of 
bel: 0900-7779997 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00, € 0,15 per minuut).

Compliment of Klacht

Wat leuk dat u ons een compliment wilt geven. U kunt dit telefonisch doen via telefoonnummer 0900 - 777 999 7 (€ 0,15 per minuut) of mail naar info@deverwondering.nl

 

 

Uw klacht kunt u doorgeven via: 
E-mail: info@deverwondering.nl
Telefoon: 0900-7779997 (op werkdagen van 09:00 tot 17:00 € 0,15 per minuut)
Schriftelijk: t.a.v. Klantcontactcentrum De Verwondering
Postbus 25770
1202 HW Hilversum
U krijgt zo spoedig mogelijk een reactie van ons.